ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ เรารับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ยื่นภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และยินดีให้คำปรึกษาฟรี สนใจติดต่อเราได้ตลอดเวลาค่ะ โทรศัพท์: 02-090-2284-6 แฟกซ์: 02-090-2287, มือถือ: 086-089-6768 Line ID : sunisar2524 & Line ID : @banbunchee
Home ห้องสนทนา ปัญหาทั่วไป คาชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
 กระดานสนทนา :: ปัญหาทั่วไป
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
 หัวข้อกระทู้ :คาชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก.. 28-02-2013 18:12:14 
สุณิษาเรืองหิรัญ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19-11-2010 08:53:13
ตอบ: 22
ที่อยู่
ตามที่กรมสรรพากรได้กาหนดให้ใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กาหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีในการปฏิบัติตามประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 และขยายเวลาให้ใช้เลขประจาตัว ผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 นั้น เนื่องจากมีผู้ประกอบการจดทะเบียนจานวนมาก แจ้งว่า มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้เลขประจาตัว ผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก เหลืออยู่เป็นจานวนมาก ได้แก่ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบกากับภาษี ใบรับและใบส่งของ เป็นต้น กรมสรรพากรจึงขยายระยะเวลาการใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ในเอกสารดังกล่าวข้างต้น ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้มีหน้าที่นาส่งภาษี ...................................................
IP Logged
หน้า # 


Powered by ccBoard


Joomla SEO powered by JoomSEF